Jak się kształtuje rynek wynajmu mieszkań w Polsce

Jak się kształtuje rynek wynajmu mieszkań w Polsce

W poszczególnych krajach Unii Europejskiej rynek mieszkań przeznaczonych pod wynajem bardzo się różni. Jak twierdzą analitycy, tak duże różnice wynikają na pewno z kilku różnych przyczyn, spośród nich na pewno można wyliczyć różnice kulturowe w poszczególnych państwach, ceny mieszkań na rynku, może mieć też znaczenie skłonność do emigracji i częstego zmieniania miejsca zamieszkania. W Polsce od kilkudziesięciu lat panowały z reguły takie uwarunkowania, że kupując mieszkanie w danym mieście, a raczej otrzymując na nie przydział, większość ludzi w tym właśnie mieście pozostawała do końca życia, a co za tym idzie – takie mieszkanie również nie było zmieniane. Bardzo trudno zresztą za czasów PRL-u było trudno zamienić się z kimś na mieszkania, natomiast kupić mieszkanie na tak zwanym wolnym rynku można było tylko za dewizy, a więc pozwolić sobie mogli na to tylko nieliczni. Obecnie Polska mieści się na siódmym miejscu, jeśli chodzi o ilość mieszkańców posiadających swoje mieszkanie na własność – współczynnik w naszym kraju osiąga wartość 30 procent. W bogatszych krajach Unii, wśród których można wymienić Niemcy czy Francję, ten współczynnik jest dużo wyższy, kształtuje się na poziomie około 45 procent. Najmniejszy współczynnik mieszkań wynajmowanych obserwujemy w Rumunii (jeśli chodzi o kraje unijne), wynosi on tam zaledwie 5 procent.